Det mesta av min keramik går att köpa på KAOLIN,
Hornsgatan 50; https://kaolin.se/sidor/linda-ljunggren 
Annars säljer jag min keramik på Capellagården på Öland,
ollekajsarestaurang@, Strandpromenaden 61 i Salstjö-Duvnäs
Restaurang Persona använder min keramik, https://www.personasthlm.com/ https://www.instagram.com/personasthlm, 
Torstenssons gatan 11 i Stockholm