Konstrunda på Saltarö,
Värmdö Konstnärer;
http://www.varmdokonstnarer.se/wp-content/uploads/2019/04/karta2019.pdf

&

Nacka Vårsalong i Grünewaldvillan
https://nackakonstforening.com


11-12/5, kl. 11-16(17)! VÄLKOMMEN!!!